Beschrijving

Glysofor F is een gecertificeerd, fysiologisch onschadelijk middel voor warmteoverdracht en koeling op basis van propyleenglycol. Alle stoffen in Glysofor F zijn goedgekeurd als voedseladditieven (EU/VS) en hebben een zeer lage orale toxiciteit.

Glysofor F wordt vooral gebruikt in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Wat de eisen van de levensmiddelenindustrie betreft, biedt Glysofor F een aantal voordelen. Het product is grotendeels smaakloos, kleurloos en reukloos. Alle stoffen die het product bevat, worden door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als normaal veilig (GRAS – Generally Recognized As Safe) beschouwd.

Glysofor F voldoet aan de FCC (Food Chemical Codex) en kan daarom worden gebruikt in toepassingen met direct of indirect contact met levensmiddelen (specifieke concentratiegrenswaarden).

De NSF(National Sanitation Foundation) heeft zowel het concentraat als de kant-en-klare mengsels van Glysofor F. gecertificeerd.
Elke afzonderlijke concentratie heeft een afzonderlijk registratienummer, dat wordt vermeld in het NSF-certificaat en op de NSF-website op www.nsfwhitebook.org, met vermelding van de firmanaam Wittig Umweltchemie GmbH of de productnaam Glysofor F.

Typische toepassingsgebieden

Koel- en diepvriessystemen, verwarmingssystemen, antivries- en corrosiebeschermingsmiddelen in watercircuits, warmtedragers en koelpekels in de voedselindustrie, antivriesmiddelen voor drinkwatersystemen.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen

Datasheets

Vorstbescherming

afhankelijk van de concentratie

Vorstbescherming tot -11 °C bij 25%
Vorstbescherming tot -14 °C bij 30%
Vorstbescherming tot -18 °C bij 35%
Vorstbescherming tot -22 °C bij 40%
Vorstbescherming tot -26 °C bij 45%
Vorstbescherming tot -32 °C bij 50%

Verdere informatie

Glysofor F biedt een optimale corrosiebescherming van metalen zoals koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, staal en aluminium. De corrosieremming en de concentratie van Glysofor F kunnen op elk moment met eenvoudige middelen worden gecontroleerd en zo nodig aangepast. Typische toepassingen van Glysofor F zijn het koelen en invriezen van levensmiddelen, alsook ontdooiprocessen in bijvoorbeeld zuivelbedrijven, de drankenindustrie, brouwerijen, vis- en vleesverwerkende bedrijven, diepvriesketens. Omdat het onschadelijk is, kan Glysofor F worden gebruikt voor vorstbescherming van drinkwatersystemen en -leidingen. Glysofor F wordt gebruikt als antivriesmiddel, corrosiebeschermingsmiddel en als warmteoverdrachtsmedium of koudedrager (koelpekel) in verwarmings- en koelsystemen. Vorstschade, corrosie, afzettingen of dichtslibbing worden optimaal voorkomen door Glysofor F. Glysofor F is bestand tegen de vorming van biofilms, rotting en microbiologische afbraak op lange termijn. Homogeen gemengde Glysofor F watermengsels ontmengen niet, wat een constante vorstbestendigheid garandeert. Dit garandeert een onderhoudsarme werking van de systemen die met Glysofor F worden gebruikt.

Chem. beschrijving 1,2-propaandiol, aqua dest., anticorrosie-additieven
Verschijning kleurloze vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering Classificatie valt weg

Warmteoverdrachtsmedium

Glysofor F is een favoriet warmteoverdrachtsmedium in de voedselindustrie. Bij de voedselproductie kan het aangewezen zijn een fysiologisch veilig product te gebruiken als gevolg van een specifiek productieproces. In dit geval voldoet Glysofor F vaak aan de delicate eisen, aangezien het product uitsluitend uit voedseladditieven bestaat en praktisch kleurloos, reukloos en smaakloos is.

Koelpekel / koudeoverdrachtsmedium

Glysofor F wordt in de levensmiddelenindustrie gebruikt als koelpekel. Typische toepassingen zijn terug te vinden in koelprocessen in de drankenindustrie of bij de verwerking van zuivel-, vlees- of visproducten. Glysofor F wordt als concentraat geleverd en kan met water worden gemengd, afhankelijk van de vereiste vorstbestendigheid. Door het zeer goede vriespuntverlagende effect van Glysofor F kunnen koel- en diepvriessystemen veilig worden gebruikt bij min temperaturen tot -45 °C. Dit optimaliseert de koel- en vriesoperaties, wat bijdraagt tot kostenbesparingen en een hogere productiviteit. Glysofor F kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik van -45 °C tot 120 °C, wat resulteert in een hoge mate van flexibiliteit en een zeer variabele regelbaarheid van de temperatuur. Glysofor F wordt doorgaans gebruikt in een concentratie van 30-50%. De waterige oplossing wordt gebruikt in koelsystemen met centrale koeleenheden waarin de vloeistof tot de gewenste doeltemperatuur wordt afgekoeld. De afgekoelde Glysofor F oplossing wordt vervolgens bijv. door een systeem van koelspiralen geleid, waardoor de koude wordt afgegeven aan het te koelen levensmiddel.

Fermentatie

In gistingsprocessen zorgt Glysofor F voor uitstekende koelprestaties en temperatuurbeheersing. Vooral bij de productie van bier en wijn wordt Glysofor F gebruikt voor het koelen van fermentatie- en maceratietanks en voor het koelen van wijn- en biergist.

Koelprocessen

Typische koelprocessen zijn te vinden in de wijn- en bierproductie, de sapproductie en de zuivel-, vlees- en visindustrie. Ook in verdeelsystemen wordt Glysofor F gebruikt om dranken voor consumptie op de gewenste drinktemperatuur te brengen. Bij het vullen van koolzuurhoudende dranken wordt Glysofor F gebruikt om de optimale vultemperatuur in te stellen, waardoor het kooldioxidegehalte tijdens het vulproces constant kan worden gehouden. Bij de traditionele champagneproductie worden de halzen van de flessen ondergedompeld in een bevroren Glysofor F oplossing om een snelle bevriezing van de flessenhals te veroorzaken en zo ongewenste stoffen uit de fles te verwijderen via de champagnemethode.

Productie van voedselverpakkingen

Bij de productie van voedselverpakkingen van kunststof wordt Glysofor F gebruikt voor het koelen van de matrijzen. Blaasvormen voor flessen en containers worden in het productieproces efficiënter gekoeld met Glysofor F dan met water, wat tot productiestijgingen leidt.

Koelprocessen door onderdompeling

Glysofor F wordt gebruikt om verpakte levensmiddelen zoals vlees, vis, groenten enz. in te vriezen door de verpakkingen onder te dompelen in een Glysofor F-oplossing die diepgevroren is tot -45 °C (gebruikelijke temperatuur -10 tot -15 °C). Door zijn efficiëntie heeft dit proces duidelijke voordelen ten opzichte van koeling met lucht of plaatvriezers.

Antivriesmiddel

Op basis van propyleenglycol verlaagt Glysofor F het vriespunt van water aanzienlijk en voorkomt het bevriezen, bijv. in verwarmings- of koelsystemen. Glysofor F zorgt ervoor dat de waterige oplossingen vloeibaar en functioneel blijven, zelfs bij temperaturen onder nul. Verwarmingssystemen kunnen met Glysofor F ook tijdelijk worden uitgeschakeld bij vorst, maar blijven echter steeds functioneel. Schade aan het systeem door vorst ten gevolge van een explosief effect wordt met Glysofor F op betrouwbare wijze vermeden. Door zijn fysiologische onschadelijkheid kan Glysofor F worden gebruikt voor de vorstbescherming van drinkwaterleidingen en drinkwatersystemen.

Corrosiebescherming

Glysofor F bevat speciale corrosieremmers die geoptimaliseerd zijn voor de voedselindustrie, waardoor metalen de best mogelijke bescherming tegen corrosie krijgen. Deze corrosiebescherming is doeltreffend tegen alle metalen die doorgaans worden gebruikt bij de bouw van verwarmings- en koelinstallaties en bij de bouw van industriële installaties. Installaties van koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, aluminium, staal en ijzer zijn optimaal beschermd tegen corrosie, zelfs als het gaat om multimetaalinstallaties.

Corrosietest volgens ASTM D1384/34 vol.% Glysofor F in water
Gewichtsverlies/gewichtstoename in g / m². Toelaatbaar volgens ASTM 3306-08a 10 tot 30 g/m² (aluminium). Ter vergelijking zijn de waarden van zuiver water tussen haakjes vermeld.
Koper -1,02 (-0,80)
Messing -1,40 (-2,00)
Staal -0,36 (-84,80)
Gietijzer -1,12 (-180,00)
Lot -0,40 (-39,60)
Aluminium +0,76 (-44,00)

De corrosieremming van Glysofor F kunnen op elk moment met eenvoudige middelen worden gecontroleerd en zo nodig aangepast.

Overige

Zuivere water-glycolmengsels hebben zeer uitgesproken, corrosieve eigenschappen. Gebruik daarom nooit zuivere water-glycol-mengsels zonder remmende uitrusting. Opdat de aanwezige corrosieremmers volledig doeltreffend zouden zijn, moet de concentratie Glysofor F ten minste 25 volumeprocent bedragen; dit komt overeen met een vorstbescherming tot -11 °C. Voor technische toepassingen is het product Glysofor N, op basis van monoëthyleenglycol, beschikbaar.

Thermodynamische eigenschappen

Temp.

[°C]

Warmtege-
leidbaarheid 

[W/m K]

Specifieke
warmte 

[kJ/kg K]

Dichtheid 

[g/cm3]

Kinemat.
Vicositeit 

[mm2/s]

Kub. uitzettings-
coëfficiënt 

[K-1]

Relatief
drukverlies 

[Factor]
-10 0,375 3,86 1,032 9,44 0,00014 1,70
0 0,399 3,89 1,030 5,69 0,00023 1,48
10 0,424 3,92 1,027 3,69 0,00031 1,31
20 0,448 3,94 1,023 2,54 0,00038 1,20
30 0,472 3,96 1,019 1,83 0,00045 1,10
40 0,496 3,99 1,014 1,40 0,00051 1,04
50 0,519 4,02 1,009 1,11 0,00056 0,97
60 0,545 4,04 1,003 0,92 0,00061 0,92
70 0,569 4,06 0,997 0,78 0,00064 0,88
80 0,594 4,09 0,990 0,67 0,00067 0,84
90 0,617 4,12 0,983 0,59 0,00060 0,81
100 0,641 4,14 0,976 0,53 0,00070 0,80

Temp.

[°C]

Warmtege-
leidbaarheid 

[W/m K]

Specifieke
warmte 

[kJ/kg K]

Dichtheid 

[g/cm3]

Kinemat.
Vicositeit 

[mm2/s]

Kub. uitzettings-
coëfficiënt 

[K-1]

Relatief
drukverlies 

[Factor]
-10 0,358 3,76 1,039 12,09 0,00022 1,74
0 0,381 3,79 1,036 7,18 0,00030 1,52
10 0,403 3,82 1,032 4,56 0,00037 1,34
20 0,425 3,86 1,028 3,08 0,00044 1,23
30 0,448 3,89 1,023 2,19 0,00051 1,13
40 0,471 3,92 1,018 1,65 0,00054 1,06
50 0,494 3,95 1,012 1,29 0,00050 1,00
60 0,516 3,99 1,006 1,05 0,00063 0,93
70 0,539 4,02 0,999 0,87 0,00066 0,89
80 0,562 4,05 0,992 0,75 0,00068 0,85
90 0,584 4,08 0,985 0,66 0,00060 0,82
100 0,606 4,10 0,978 0,57 0,00073 0,80

Temp.

[°C]

Warmtege-
leidbaarheid 

[W/m K]

Specifieke
warmte 

[kJ/kg K]

Dichtheid 

[g/cm3]

Kinemat.
Vicositeit 

[mm2/s]

Kub. uitzettings-
coëfficiënt 

[K-1]

Relatief
drukverlies 

[Factor]
-10 0,346 3,67 1,046 16,08 0,00031 1,97
0 0,367 3,71 1,042 9,05 0,00037 1,66
10 0,386 3,74 1,038 5,52 0,00043 1,44
20 0,407 3,77 1,033 3,63 0,00048 1,29
30 0,427 3,81 1,028 2,53 0,00053 1,18
40 0,447 3,85 1,022 1,87 0,00056 1,09
50 0,467 3,88 1,016 1,47 0,00061 1,03
60 0,488 3,92 1,010 1,19 0,00064 0,97
70 0,508 3,95 1,003 1,00 0,00067 0,91
80 0,528 3,99 0,995 0,84 0,00071 0,88
90 0,548 4,02 0,988 0,73 0,00072 0,85
100 0,568 4,05 0,981 0,62 0,00074 0,83

Temp.

[°C]

Warmtege-
leidbaarheid 

[W/m K]

Specifieke
warmte 

[kJ/kg K]

Dichtheid 

[g/cm3]

Kinemat.
Vicositeit 

[mm2/s]

Kub. uitzettings-
coëfficiënt 

[K-1]

Relatief
drukverlies 

[Factor]
-20 0,317 3,54 1,057 44,69 0,00037 2,43
-10 0,335 3,58 1,053 21,38 0,00041 2,01
0 0,353 3,62 1,048 11,39 0,00044 1,71
10 0,369 3,65 1,043 6,68 0,00048 1,49
20 0,388 3,69 1,038 4,26 0,00052 1,33
30 0,406 3,73 1,032 2,95 0,00055 1,22
40 0,423 3,77 1,026 2,17 0,00060 1,13
50 0,441 3,79 1,020 1,68 0,00062 1,06
60 0,459 3,84 1,013 1,35 0,00065 1,01
70 0,476 3,88 1,006 1,13 0,00068 0,94
80 0,493 3,92 0,998 0,94 0,00073 0,91
90 0,512 3,95 0,991 0,81 0,00076 0,88
100 0,529 3,98 0,984 0,68 0,00077 0,85

Temp.

[°C]

Warmtege-
leidbaarheid 

[W/m K]

Specifieke
warmte 

[kJ/kg K]

Dichtheid 

[g/cm3]

Kinemat.
Vicositeit 

[mm2/s]

Kub. uitzettings-
coëfficiënt 

[K-1]

Relatief
drukverlies 

[Factor]
-20 0,306 3,43 1,063 60,19 0,00043 2,75
-10 0,323 3,47 1,058 27,48 0,00046 2,26
0 0,339 3,51 1,053 14,19 0,00049 1,88
10 0,355 3,55 1,048 8,12 0,00052 1,67
20 0,372 3,58 1,042 5,11 0,00056 1,46
30 0,386 3,63 1,036 3,47 0,00059 1,29
40 0,402 3,67 1,030 2,54 0,00062 1,20
50 0,418 3,71 1,023 1,95 0,00065 1,12
60 0,434 3,75 1,016 1,57 0,00068 1,05
70 0,449 3,79 1,009 1,28 0,00071 0,98
80 0,466 3,83 1,001 1,09 0,00074 0,91
90 0,483 3,87 0,994 0,92 0,00077 0,89
100 0,499 3,91 0,986 0,75 0,00079 0,87

Temp.

[°C]

Warmtege-
leidbaarheid 

[W/m K]

Specifieke
warmte 

[kJ/kg K]

Dichtheid 

[g/cm3]

Kinemat.
Vicositeit 

[mm2/s]

Kub. uitzettings-
coëfficiënt 

[K-1]

Relatief
drukverlies 

[Factor]
-30 0,278 3,28 1,074 210,98 0,00045  
-20 0,295 3,32 1,069 80,19 0,00048 2,79
-10 0,309 3,36 1,064 35,19 0,00051 2,29
0 0,325 3,39 1,058 17,58 0,00053 1,91
10 0,339 3,44 1,052 9,82 0,00056 1,70
20 0,354 3,49 1,046 6,07 0,00058 1,48
30 0,369 3,53 1,040 4,08 0,00061 1,31
40 0,384 3,57 1,033 2,95 0,00064 1,22
50 0,397 3,61 1,026 2,26 0,00067 1,14
60 0,412 3,65 1,019 1,79 0,00070 1,07
70 0,427 3,69 1,012 1,48 0,00072 1,01
80 0,442 3,74 1,004 1,23 0,00075 0,93
90 0,458 3,78 0,996 1,03 0,00077 0,91
100 0,474 3,82 0,989 0,82 0,00081 0,89
Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.