Beschrijving

Glysofor CARBO is een milieuvriendelijk koudeoverdrachtsmedium op basis van alkalicarbonaten.
Het kan worden gebruikt als koudedrager in alle systemen die van roestvrij staal zijn gemaakt.

Chroomnikkelstaal, nikkelarm staal, nikkelvrij staal en chroom-molybdeenstaal zijn grotendeels resistent tegen Glysofor CARBO.

Op anorganische basis is Glysofor CARBO vrij van chloriden en remmers.

Nitrieten, fosfaten, aminen, silicaten en boraten werden evenwel niet gebruikt.

Typische toepassingsgebieden

Koelsystemen, diepvrieskettingen, warmtepompen en andere vloeistofvoerende systemen.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen
Specificatie

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Vorstbescherming

Glysofor CARBO wordt gebruiksklaar geleverd en biedt betrouwbare bescherming tegen vorst tot:

Vorstbescherming tot -12 °C bii 100%

Verdere informatie

Overige

Glysofor CARBO wordt geleverd als gebruiksklare pekel met een vorstbeschermingswaarde van -12 °C.
Het kan in elke verhouding met chloorvrij water worden gemengd en biedt, afhankelijk van de behoefte en de verdunning, betrouwbare bescherming tegen vorst en koudetransport.
Voor multimetaalinstallaties en installaties van koper, messing of brons staan onze glycolconcentraten Glysofor N en Glysofor L ter beschikking.

Chem. beschrijving Kaliumcarbonaat, aqua dest.
Verschijning heldere tot licht gelige vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering GHS 07
GHS 07 – H315, H319, H335
Dichtheid / soortelijk gewicht 1,25 kg/dm³
Concentratie 28,8 °Be´
Vorstbestendig tot -12 °C
Specifieke warmte 3,099 J/g K
Warmtegeleidingsvermogen 0,56 W/m K
Dynamische viscositeit 2,1 mPa s
Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.

VRAAG EEN OFFERTE AAN