Beschrijving

Glysofor Solar AF is een speciaal, gebruiksklaar warmteoverdrachts- en antivriesmiddel (tot -28°C) voor vlakke plaat en vacuümbuis zonnecollectorsystemen.

Dankzij de positieve ecologische en fysiologische beoordeling is Glysofor Solar AF geschikt voor alle commerciële en particuliere installaties. De modernste inhibitoren garanderen een optimale bescherming tegen corrosie. Glysofor Solar AF is vrij van nitriet, fosfaat en amine. Afdichtingsmaterialen worden niet aangetast door het concentraat of zijn verdunningen.

Glysofor Solar AF is ook zeer geschikt voor gemengde systemen (multimetaalinstallaties). Glysofor Solar AF is noch een gevaarlijke stof noch een gevaarlijk goed en kan wegens zijn onschadelijkheid ook worden gebruikt in de voedselindustrie, de farmaceutische productie, de geneeskunde en de biotechnologie.

Produkt Glysofor Solar AF - Solarflüssigkeit

Typische toepassingsgebieden

Vlakke plaat en vacuümbuis zonnecollectorsystemen.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Vorstbescherming

Glysofor Solar AF wordt gebruiksklaar geleverd en biedt betrouwbare bescherming tegen vorst tot:

-28 °C bij 100%

Verdere informatie

Glysofor Solar AF is een milieuvriendelijke solarvloeistof op basis van propyleenglycol in combinatie met corrosieremmers en stabilisatoren. Glysofor Solar AF voldoet aan de eisen van DIN 4757 deel 3 en DIN EN 12975 voor solarthermische systemen. Glysofor Solar AF wordt gebruikt in zowel vacuümbuis als vlakke plaat zonnecollectorsystemen. Door zijn fysiologische en ecologische onschadelijkheid kan het ook gebruikt worden in de voedsel- en luxegoederensector, alsook in farmaceutische en ecologisch gevoelige toepassingsgebieden. De solarvloeistof wordt gebruikt als antivriesmiddel, corrosiebeschermingsmiddel en warmteoverdrachtsmedium. Vorstschade, corrosie, afzettingen, dichtslibbing of biofilms worden optimaal voorkomen door Glysofor Solar AF. Op basis van glycol, in dit geval monopropyleenglycol, wordt het vriespunt van Glysofor Solar AF aanzienlijk verlaagd. Glysofor Solar AF zorgt ervoor dat solarsystemen veilig kunnen werken, zelfs bij temperaturen onder nul. Schade aan het systeem door vorst ten gevolge van een explosief effect wordt met Glysofor Solar AF op betrouwbare wijze vermeden. Door een complexe combinatie van corrosiebeschermende additieven worden metalen optimaal beschermd tegen corrosieve aanvallen. Deze corrosiebescherming is doeltreffend tegen alle metalen die doorgaans worden gebruikt in zonne-installaties. Installaties van koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, aluminium, staal en ijzer zijn optimaal beschermd, zelfs als het gaat om multimetaalinstallaties. De solarvloeistof is volledig vrij van nitriet, amine, fosfaat, silicaat en boraat. Ze is biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Glysofor Solar AF is op lange termijn bestand tegen de vorming van biofilms, rotting en microbiologische afbraak op lange termijn, waardoor neerslag en dichtslibbing worden voorkomen. Glysofor Solar AF ontmengt niet, ook niet als er langere systeemonderbrekingen zijn. Dit garandeert een langdurige en onderhoudsarme werking van de met Glysofor Solar gevulde systemen gedurende het hele jaar. Glysofor Solar AF wordt klaar om te vullen geleverd met een vorstbeschermingswaarde van -28 °C.

Chem. beschrijving 1,2-propaandiol en hogere glycolen, aqua dest., anticorrosie-additieven
Verschijning Gele vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering Classificatie valt weg
Densiteit 1,03 g/cm3
Stollingspunt -28 °C
Specifieke warmte 3,54 kJ/kg K (bij 20 °C)
Warmtegeleidingsvermogen 0,365 W/mK (bij 20 °C)

Overige

Zuivere water-glycolmengsels hebben zeer uitgesproken, corrosieve eigenschappen. Gebruik daarom nooit zuivere water-glycol-mengsels zonder remmende uitrusting.

Glysofor Solar AF wordt gebruiksklaar geleverd en biedt betrouwbare bescherming tegen vorst tot -28 °C. Als een lagere vorstbeschermingswaarde gewenst is, kan Glysofor Solar AF met water worden gemengd. Opdat de aanwezige corrosieremmers volledig doeltreffend zouden zijn, moet de concentratie Glysofor SolarAF ten minste 70 volumeprocent bedragen.

Als alternatief voor deze gebruiksklare solarvloeistof is Glysofor Solar verkrijgbaar als concentraat. Onze producten Glysofor N en Glysofor L zijn beschikbaar voor andere toepassingsgebieden.

Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.