Beschrijving

Glysofor Solar HT is een milieuvriendelijke solarvloeistof voor systemen die kunnen worden blootgesteld aan hoge thermische belastingen.

In speciale tests op lange termijn en bij hoge temperaturen heeft Glysofor Solar HT bewezen relatief goed bestand te zijn tegen de gevolgen van oververhitting (kortstondig tot 230 °C).

Ondanks de ontleding van het glycol door warmte (die over het algemeen niet kan worden voorkomen), leveren de corrosieremmers zeer goede prestaties. Hierdoor wordt het risico van schade aan het systeem door corrosie als gevolg van oververhitting aanzienlijk verminderd.

Produkt Glysofor Solar HT Solarflüssigkeit

Typische toepassingsgebieden

Vlakke plaat en vacuümbuis zonnecollectorsystemen met verhoogde thermische belasting.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Vorstbescherming

Glysofor Solar HT wordt gebruiksklaar geleverd en biedt betrouwbare bescherming tegen vorst tot:

-28 °C bij 100%

Verdere informatie

Op basis van propyleenglycol, corrosieremmers (OAT) en stabilisatoren is Glysofor Solar HT vulklaar geformuleerd. De solarvloeistof wordt zowel in vacuümbuis als in vlakke plaat zonnecollectorsystemen gebruikt. Door zijn fysiologische en ecologische onschadelijkheid voldoet het aan de eisen van DIN 4757 deel 3 en DIN EN 12975 voor solarthermische systemen. Glysofor Solar HT wordt gebruikt als antivriesmiddel, corrosiebeschermingsmiddel en warmteoverdrachtsmedium. Vorstschade, corrosie, afzettingen, dichtslibbing of biofilms worden optimaal voorkomen door Glysofor Solar HT. Het vriespunt van Glysofor Solar HT ligt aanzienlijk lager dan dat van water, wat betekent dat solarsystemen zelfs bij temperaturen onder nul veilig kunnen worden gebruikt. Schade aan het systeem door vorst ten gevolge van een explosief effect wordt met Glysofor Solar HT op betrouwbare wijze vermeden. Door een complexe combinatie van corrosiebeschermende additieven worden metalen optimaal beschermd tegen corrosieve aanvallen. Deze corrosiebescherming is doeltreffend tegen alle metalen die doorgaans worden gebruikt in zonne-installaties. Installaties van koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, aluminium, staal en ijzer worden in aanmerking genomen in de corrosiebeschermingsuitrusting, zelfs als het gaat om multimetaalinstallaties.
Glysofor Solar HT is volledig vrij van nitriet, amine, fosfaat, silicaat en boraat. De solarvloeistof is biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Glysofor Solar HT is op lange termijn bestand tegen de vorming van biofilms, rotting en microbiologische afbraak op lange termijn, waardoor neerslag en dichtslibbing worden voorkomen. Glysofor Solar HT ontmengt niet, ook niet als er langere systeemonderbrekingen zijn. Dit garandeert een langdurige en onderhoudsarme werking van het systeem gedurende het hele jaar.
De fabrieksinstelling voor de vorstbestendigheid van de solarvloeistof is -28 °C.

Chem. beschrijving 1,2-propaandiol en hogere glycolen, aqua dest., anticorrosie-additieven
Verschijning kleurloze vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering Classificatie valt weg
Densiteit 1,01 – 1,02 g/cm3
Stollingspunt -28 °C
Specifieke warmte 3,55 kJ/kg K (bij 20 °C)
Warmtegeleidingsvermogen 0,37 W/mK (bij 20 °C)

Overige

Zuivere water-glycolmengsels hebben zeer uitgesproken, corrosieve eigenschappen. Gebruik daarom nooit zuivere water-glycol-mengsels zonder remmende uitrusting.

Opdat de aanwezige corrosieremmers volledig effectief zouden zijn, moet Glysofor Solar HT onverdund worden gebruikt.

Als alternatief voor deze gebruiksklare solarvloeistof is Glysofor Solar verkrijgbaar als concentraat. Onze producten Glysofor N en Glysofor L zijn beschikbaar voor andere toepassingsgebieden.

Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.