Beschrijving

Thermogard HT is een milieuvriendelijk corrosiebeschermingsconcentraat voor verwarmings- en koelsystemen. Het wordt gebruikt wanneer metalen materialen tegen corrosie moeten worden beschermd en vorstbescherming niet nodig is.

Het is vrij van nitrieten, fosfaten, aminen, silicaten, boraten en zware metalen.

Thermogard HT is biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.

Thermogard HT heeft geen invloed op de thermische geleidbaarheid en de viscositeit van het water.

Produkt Thermogard HT

Typische toepassingsgebieden

Thermogard HT wordt o.a. gebruikt in verwarmingssystemen die ondanks hun gesloten ontwerp (bijv. door diffusieopen kunststoffen of afdichtingsmaterialen) blootstaan aan het binnendringen van zuurstof.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen
Specificatie

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Toepassing

Thermogard HT wordt in vloeibare vorm geleverd en is daarom zeer goed oplosbaar in water.

De toepassingsconcentratie is

  • 4 % Thermogard HT

  • 96 % water

Verdere informatie

Corrosiebescherming

Thermogard HT bevat een complexe combinatie van corrosieremmers, waardoor metalen optimaal tegen corrosie worden beschermd. Deze corrosiebescherming is doeltreffend tegen alle belangrijke metalen die doorgaans worden gebruikt bij de bouw van verwarmings- en koelinstallaties en bij de bouw van industriële installaties. Installaties van koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, aluminium, staal en ijzer zijn optimaal beschermd tegen corrosie, zelfs als het gaat om multimetaalinstallaties. Kunststoffen en afdichtingsmaterialen zijn bestand tegen Thermogard HT.

Overige

Thermogard HT wordt alleen gebruikt in systemen waar vorstbestendigheid niet vereist is. Glysofor wordt gebruikt in gebieden met een risico op vorst.

Gebruiksrichtsnoeren

Het water dat voor de bereiding van de oplossing wordt gebruikt, mag een hardheid van maximaal 25 °dH en een chloridegehalte van maximaal 100 mg/l hebben. Gewoonlijk voldoet leidingwater aan deze eisen. Gegalvaniseerde componenten moeten worden vermeden, vooral bij hogere bedrijfstemperaturen. Bij de aanleg van het systeem moet ervoor worden gezorgd dat er tijdens de latere werking geen storingen in de circulatie kunnen optreden door luchtbellen of afzettingen. De systemen die met Thermogard HT moeten worden gebruikt, moeten als gesloten systemen worden gebouwd en moeten onmiddellijk na de druktest volledig worden gevuld en ontlucht. Gas- en luchtbellen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Ontluchtingsinrichtingen moeten zo zijn ontworpen dat zij het systeem permanent vrij houden van lucht en zuurstof en dat er geen lucht kan worden aangezogen in geval van onderdruk. Indien een bestaand systeem wordt gevuld, moet de corrosietoestand vóór het vullen worden beoordeeld. Een systeem dat door corrosie is beschadigd, moet volledig worden vernieuwd voordat het wordt gevuld.

Chem. beschrijving Combinatie van corrosie-inhibitoren, opgelost
Verschijning geelachtige vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering Classificatie valt weg
Toepassingsconcentratie 4% in water
Bedrijfstemperatuurbereik +5 tot +95 °C
Toepassingsgebieden Verwarmingssystemen, koelsystemen, airconditioningsystemen, biogassystemen, warmtekrachtkoppelingscentrales, warmteterugwinningsystemen, industriële en productie-installaties, corrosiebeschermingsmiddelen in water- en verwarmingscircuits, corrosiebeschermingsmiddelen in geothermische energie indien geen antivriesbescherming nodig is.
Dichtheid (20 °C) 1,14 g/cm3
pH 8,1 tot 8,5
Kookpunt (1013 mbar) vanaf 100 °C
Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.

VRAAG EEN OFFERTE AAN