Beschrijving

Glysofor E is een milieuvriendelijk antivries- en warmteoverdrachtsmedium op basis van bio-ethanol in combinatie met corrosieremmers en stabilisatoren.

Het wordt vooral gebruikt in geothermische en warmtepompsystemen, maar ook in koel- en verwarmingssystemen.

Glysofor E wordt klaar om te vullen geleverd met een vorstbeschermingswaarde van -10 graden Celsius.

Glysofor E wordt vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen, is biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.

Glysofor E is volledig vrij van nitriet, amine, fosfaat, silicaat en boraat.

Typische toepassingsgebieden

Geothermische systemen, warmtepompsystemen, koel- en verwarmingssystemen.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Vorstbescherming

Glysofor E wordt gebruiksklaar geleverd en biedt betrouwbare bescherming tegen vorst tot:

Vorstbescherming tot -10 °C bij 100%

Thermodynamische eigenschappen

Glysofor E bij -5 °C bij 0 °C bij 5 °C bij 10 °C bij 20 °C
Densiteit [kg/m³] 980.6 979.9 978.9 977.9 974.8
Warmtecapaciteit [kJ/kgK] 3.795 3.822 3.851 3.884 3.953
Thermische geleidbaarheid [W/mK] 0.455 0.4614 0.4677 0.4749 0.4899
Dynamische viscositeit [mPas] 5.328 4.306 3.421 2.782 1.934

Verdere informatie

Overige

Vorstschade, corrosie, afzettingen, dichtslibbing of biofilms worden optimaal voorkomen door Glysofor E.

Installaties van koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, aluminium, staal en ijzer zijn optimaal beschermd, zelfs als het gaat om multimetaalinstallaties.

Glysofor E tast geen afdichtingsmaterialen aan.

Glysofor E is geen gevaarlijk product volgens speciale bepaling 144 (3.3.1 ADR) en is niet onderworpen aan etikettering volgens de CLP-verordening.
In geval van brand houdt Glysofor E geen verbranding in stand volgens VN-test L.2.

Chem. beschrijving Ethanol, aqua dest.
Verschijning Groene vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Vlampunt < 100 °C
Kookpunt < 103 °C
Dichtheid / soortelijk gewicht 0,97 g/cm³
pH 7,5 – 8,5
Vorstbestendig tot – 10 °C
Viscositeit (20 °C) 1,9 mPas
Specifieke warmte (20 °C) ong. 4,3 kJ/kgK
Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.