Beschrijving

Glysofor L is een universeel corrosie- en antivriesmiddel, een middel voor warmteoverdracht en koeling op basis van propyleenglycol, corrosieremmers en stabilisatoren.

Het wordt gebruikt in verwarmingssystemen, koelsystemen, zonnecollectorsystemen, industriële systemen en warmtepompen. Moderne remmers bieden een optimale bescherming tegen corrosie. Glysofor L is vrij van nitriet, fosfaat en amine.

Glysofor L tast geen afdichtingsmaterialen aan en is ook zeer geschikt voor gemengde systemen (multimetaalinstallaties). Het kan in elke verhouding met water worden gemengd. Glysofor L is noch een gevaarlijke stof noch een gevaarlijk goed en kan wegens zijn onschadelijkheid worden gebruikt in de voedselindustrie, de farmaceutische productie, de geneeskunde en de biotechnologie.

Typische toepassingsgebieden

Verwarmings- en koelsystemen, geothermische sondes, zonnecollectorsystemen, warmtepompen, diepvriesketens, voedselkoeling en andere gebieden met hogere eisen aan onschadelijkheid.

Verpakkingsgrootten

  • 25 kg/30 kg PE-bus
  • 220 kg PE vat
  • 1.000 kg IBC
  • 24.000 kg vrachtwagen

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Vorstbescherming

afhankelijk van de concentratie

Vorstbescherming tot -11 °C bij 25%
Vorstbescherming tot -14 °C bij 30%
Vorstbescherming tot -18 °C bij 35%
Vorstbescherming tot -22 °C bij 40%
Vorstbescherming tot -26 °C bij 45%
Vorstbescherming tot -32 °C bij 50%

Verdere informatie

Glysofor L is een milieuvriendelijk warmteoverdrachts- en antivriesconcentraat op basis van propyleenglycol, corrosieremmers en stabilisatoren. Door zijn fysiologische en ecologische onschadelijkheid wordt Glysofor L bij voorkeur gebruikt in de voedsel- en luxegoederensector, alsook in farmaceutische en ecologisch gevoelige toepassingsgebieden. Typische toepassingsgebieden voor Glysofor L zijn bijvoorbeeld zuivelfabrieken, drankenindustrie, brouwerijen, vis- en vleesverwerkende bedrijven, diepvriesketens, zonnecollectorsystemen, enz. Glysofor L wordt gebruikt als antivriesmiddel, corrosiebeschermingsmiddel en als warmteoverdrachts- of koudeoverdrachtsmedium (koelpekel) in verwarmings- en koelsystemen. Vorstschade, corrosie, afzettingen, dichtslibbing of biofilms worden optimaal voorkomen door Glysofor L. Glysofor L is volledig vrij van nitriet, amine, fosfaat, silicaat en boraat. Het is biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Glysofor L is bestand tegen de vorming van biofilms, rotting en microbiologische afbraak op lange termijn, waardoor neerslag en dichtslibbing worden voorkomen. Homogeen gemengde Glysofor L watermengsels ontmengen niet, wat een constante vorstbestendigheid garandeert. Dit garandeert een langdurige en onderhoudsarme werking van de met Glysofor L gevulde systemen gedurende het hele jaar.

Glysofor L is geschikt voor gebruik in sprinklersystemen en voldoet aan de specificaties van FM Global volgens de “Property Loss Prevention Data Sheets” punt 2.2.8.2.3 A + B.

Chem. beschrijving 1,2-propaandiol, aqua dest., anticorrosie-additieven
Verschijning Blauwe vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering Classificatie valt weg

Warmteoverdrachtsmedium

In warmtepompsystemen, warmteterugwinningssystemen, industriële installaties, geothermische sondes of warmwaterverwarmingssystemen wordt Glysofor gebruikt als een warmteoverdrachtsvloeistof. Het zorgt voor het warmtetransport van een bewust opgewekte of overtollige warmte naar een warmteverbruiker die van deze warmte gebruik maakt. Bij geothermische energie kan het raadzaam zijn een product te gebruiken dat fysiologisch en ecologisch zo onschadelijk mogelijk is, wegens de geografische nabijheid van oppervlaktewateren, drinkwaterputten of natuurbeschermingsgebieden. In dit geval voldoen Glysofor L watermengsels vaak aan de gevoelige eisen. Bij het gebruik van geothermische warmte transporteert Glysofor L de warmte die in de bodemsonde wordt opgenomen naar het aardoppervlak en brengt die daar, in combinatie met een warmtepomp, over naar een verwarmingssysteem. Glysofor L kan gelijktijdig als koelmiddel fungeren, hetgeen een optimale warmteafvoer met gelijktijdige koeling garandeert.

Koelpekel/koudeoverdrachtsmedium

Bij gebruik als koelpekel wordt Glysofor L gebruikt om koude te transporteren van een centrale koelinstallatie naar verschillende koelverbruikers. Typische toepassingsgebieden zijn airconditioningsystemen of koelapparatuur voor levensmiddelen en luxegoederen, alsmede de productiefaciliteiten daarvan. Glysofor L wordt geleverd als concentraat en kan met water worden gemengd in elke verhouding, afhankelijk van de gewenste vorstbescherming. Door het zeer goede vriespuntverlagende effect van Glysofor L kunnen koel- en diepvriessystemen veilig worden gebruikt bij min temperaturen tot -50 °C.

Antivriesmiddel

Op basis van glycol, in dit geval monopropyleenglycol, verlaagt Glysofor L het vriespunt van water aanzienlijk en voorkomt het bevriezen van de vloeistof, bijv. in verwarmings- of koelsystemen. Glysofor L zorgt ervoor dat de waterige oplossingen vloeibaar en functioneel blijven, zelfs bij temperaturen onder nul. Verwarmingssystemen kunnen met Glysofor L ook tijdelijk worden uitgeschakeld bij vorst, maar blijven echter steeds functioneel. In tijdelijk gebruikte faciliteiten, zoals sporthallen, weekendhuizen, kerken, scholen of feestzalen, kan dit leiden tot aanzienlijke brandstofbesparingen. Schade aan het systeem door vorst ten gevolge van een explosief effect wordt met Glysofor L op betrouwbare wijze vermeden.

Corrosiebescherming

Glysofor L bevat een complexe combinatie van corrosieremmers, waardoor metalen optimaal tegen corrosie worden beschermd. Deze corrosiebescherming is doeltreffend tegen alle belangrijke metalen die doorgaans worden gebruikt bij de bouw van verwarmings- en koelinstallaties en bij de bouw van industriële installaties. Installaties van koper, messing, soldeer, grijs gietijzer, aluminium, staal en ijzer zijn optimaal beschermd tegen corrosie, zelfs als het gaat om multimetaalinstallaties.

Overige

Zuivere water-glycolmengsels hebben zeer uitgesproken, corrosieve eigenschappen. Gebruik daarom nooit zuivere water-glycol-mengsels zonder remmende uitrusting. Opdat de aanwezige corrosieremmers volledig doeltreffend zouden zijn, moet de concentratie Glysofor L ten minste 25 volumeprocent bedragen; dit komt overeen met een vorstbescherming tot -11 °C. Voor technische toepassingen is het product Glysofor N, op basis van monoëthyleenglycol, beschikbaar.

Thermodynamische eigenschappen

Temp.

[°C]
Warmtege-
leidbaarheid[W/m K]
Specifieke
warmte[kJ/kg K]
Dichtheid

[g/cm3]
Kinemat.
Vicositeit[mm2/s]
Kub. uitzettings-
coëfficiënt[K-1]
Relatief
drukverlies[Factor]
-10 0,375 3,86 1,032 9,44 0,00014 1,70
0 0,399 3,89 1,030 5,69 0,00023 1,48
10 0,424 3,92 1,027 3,69 0,00031 1,31
20 0,448 3,94 1,023 2,54 0,00038 1,20
30 0,472 3,96 1,019 1,83 0,00045 1,10
40 0,496 3,99 1,014 1,40 0,00051 1,04
50 0,519 4,02 1,009 1,11 0,00056 0,97
60 0,545 4,04 1,003 0,92 0,00061 0,92
70 0,569 4,06 0,997 0,78 0,00064 0,88
80 0,594 4,09 0,990 0,67 0,00067 0,84
90 0,617 4,12 0,983 0,59 0,00060 0,81
100 0,641 4,14 0,976 0,53 0,00070 0,80
Temp.

[°C]
Warmtege-
leidbaarheid[W/m K]
Specifieke
warmte[kJ/kg K]
Dichtheid

[g/cm3]
Kinemat.
Vicositeit[mm2/s]
Kub. uitzettings-
coëfficiënt[K-1]
Relatief
drukverlies[Factor]
-10 0,358 3,76 1,039 12,09 0,00022 1,74
0 0,381 3,79 1,036 7,18 0,00030 1,52
10 0,403 3,82 1,032 4,56 0,00037 1,34
20 0,425 3,86 1,028 3,08 0,00044 1,23
30 0,448 3,89 1,023 2,19 0,00051 1,13
40 0,471 3,92 1,018 1,65 0,00054 1,06
50 0,494 3,95 1,012 1,29 0,00050 1,00
60 0,516 3,99 1,006 1,05 0,00063 0,93
70 0,539 4,02 0,999 0,87 0,00066 0,89
80 0,562 4,05 0,992 0,75 0,00068 0,85
90 0,584 4,08 0,985 0,66 0,00060 0,82
100 0,606 4,10 0,978 0,57 0,00073 0,80
Temp.

[°C]
Warmtege-
leidbaarheid[W/m K]
Specifieke
warmte[kJ/kg K]
Dichtheid

[g/cm3]
Kinemat.
Vicositeit[mm2/s]
Kub. uitzettings-
coëfficiënt[K-1]
Relatief
drukverlies[Factor]
-10 0,346 3,67 1,046 16,08 0,00031 1,97
0 0,367 3,71 1,042 9,05 0,00037 1,66
10 0,386 3,74 1,038 5,52 0,00043 1,44
20 0,407 3,77 1,033 3,63 0,00048 1,29
30 0,427 3,81 1,028 2,53 0,00053 1,18
40 0,447 3,85 1,022 1,87 0,00056 1,09
50 0,467 3,88 1,016 1,47 0,00061 1,03
60 0,488 3,92 1,010 1,19 0,00064 0,97
70 0,508 3,95 1,003 1,00 0,00067 0,91
80 0,528 3,99 0,995 0,84 0,00071 0,88
90 0,548 4,02 0,988 0,73 0,00072 0,85
100 0,568 4,05 0,981 0,62 0,00074 0,83
Temp.

[°C]
Warmtege-
leidbaarheid[W/m K]
Specifieke
warmte[kJ/kg K]
Dichtheid

[g/cm3]
Kinemat.
Vicositeit[mm2/s]
Kub. uitzettings-
coëfficiënt[K-1]
Relatief
drukverlies[Factor]
-20 0,317 3,54 1,057 44,69 0,00037 2,43
-10 0,335 3,58 1,053 21,38 0,00041 2,01
0 0,353 3,62 1,048 11,39 0,00044 1,71
10 0,369 3,65 1,043 6,68 0,00048 1,49
20 0,388 3,69 1,038 4,26 0,00052 1,33
30 0,406 3,73 1,032 2,95 0,00055 1,22
40 0,423 3,77 1,026 2,17 0,00060 1,13
50 0,441 3,79 1,020 1,68 0,00062 1,06
60 0,459 3,84 1,013 1,35 0,00065 1,01
70 0,476 3,88 1,006 1,13 0,00068 0,94
80 0,493 3,92 0,998 0,94 0,00073 0,91
90 0,512 3,95 0,991 0,81 0,00076 0,88
100 0,529 3,98 0,984 0,68 0,00077 0,85
Temp.

[°C]
Wärmeleitf.

[W/m K]
Spez. Wärme

[kJ/kg K]
Dichte

[g/cm3]
Kin. Viskos.

[mm2/s]
Kub. Wärmeausd.

[K-1]
Rel. Druckv.

[Factor]
-20 0,306 3,43 1,063 60,19 0,00043 2,75
-10 0,323 3,47 1,058 27,48 0,00046 2,26
0 0,339 3,51 1,053 14,19 0,00049 1,88
10 0,355 3,55 1,048 8,12 0,00052 1,67
20 0,372 3,58 1,042 5,11 0,00056 1,46
30 0,386 3,63 1,036 3,47 0,00059 1,29
40 0,402 3,67 1,030 2,54 0,00062 1,20
50 0,418 3,71 1,023 1,95 0,00065 1,12
60 0,434 3,75 1,016 1,57 0,00068 1,05
70 0,449 3,79 1,009 1,28 0,00071 0,98
80 0,466 3,83 1,001 1,09 0,00074 0,91
90 0,483 3,87 0,994 0,92 0,00077 0,89
100 0,499 3,91 0,986 0,75 0,00079 0,87
Temp.

[°C]
Warmtege-
leidbaarheid[W/m K]
Specifieke
warmte[kJ/kg K]
Dichtheid

[g/cm3]
Kinemat.
Vicositeit[mm2/s]
Kub. uitzettings-
coëfficiënt[K-1]
Relatief
drukverlies[Factor]
-30 0,278 3,28 1,074 210,98 0,00045
-20 0,295 3,32 1,069 80,19 0,00048 2,79
-10 0,309 3,36 1,064 35,19 0,00051 2,29
0 0,325 3,39 1,058 17,58 0,00053 1,91
10 0,339 3,44 1,052 9,82 0,00056 1,70
20 0,354 3,49 1,046 6,07 0,00058 1,48
30 0,369 3,53 1,040 4,08 0,00061 1,31
40 0,384 3,57 1,033 2,95 0,00064 1,22
50 0,397 3,61 1,026 2,26 0,00067 1,14
60 0,412 3,65 1,019 1,79 0,00070 1,07
70 0,427 3,69 1,012 1,48 0,00072 1,01
80 0,442 3,74 1,004 1,23 0,00075 0,93
90 0,458 3,78 0,996 1,03 0,00077 0,91
100 0,474 3,82 0,989 0,82 0,00081 0,89
Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.