Beschrijving

Glysofor KF is een milieuvriendelijke, glycolvrije koelpekel voor lage temperaturen met een extreem lage viscositeit op basis van een waterige kaliumformiaatoplossing.

Glysofor KF wordt gebruikt als antivriesmiddel, corrosiebeschermingsmiddel en als koelmiddel (koelpekel) in technische en voedselgerelateerde koelcircuits.

De geoptimaliseerde viscositeit maakt het mogelijk de energiekosten voor bestaande koelsystemen te verlagen en tegelijkertijd de koelcapaciteit te verhogen en, bij het plannen van nieuwe systemen, kleinere systemen te ontwerpen.

Glysofor KF wordt geleverd als gebruiksklare pekel (KF15 – KF50) met vorstbeschermingswaarden van -15 tot -50 graden Celsius.

Glysofor KF is volledig vrij van nitriet, amine, fosfaat, silicaat en boraat.

Typische toepassingsgebieden

Koel- en diepvriessystemen, antivries en corrosiebeschermingsmiddelen in watercircuits, pekelkoeling in de voedselindustrie.

Verpakkingsgrootten

 • 25 kg/30 kg PE-bus
 • 220 kg PE vat
 • 1.000 kg IBC
 • 24.000 kg vrachtwagen

De thermodynamische eigenschappen en andere specifieke productkenmerken als PDF om te downloaden.

Vorstbescherming van de gebruiksklare varianten

 • KF15: Vorstbescherming tot -15 °C
 • KF20: Vorstbescherming tot -20 °C
 • KF30: Vorstbescherming tot -30 °C
 • KF40: Vorstbescherming tot -40 °C
 • KF50: Vorstbescherming tot -50 °C

Verdere informatie

Antivriesmiddel

Glysofor KF, op basis van kaliumformiaat, verlaagt het vriespunt van water aanzienlijk en voorkomt dat de vloeistof bevriest, bijv. in koelsystemen. Glysofor KF zorgt ervoor dat koelsystemen zelfs bij min-temperaturen blijven functioneren. Schade aan het systeem door vorst ten gevolge van een explosief effect wordt met Glysofor KF op betrouwbare wijze vermeden.

Corrosiebescherming

Glysofor KF bevat een moderne combinatie van corrosieremmers die is geoptimaliseerd met betrekking tot de metalen (waaronder koper en aluminium) en kunststoffen die gewoonlijk in de constructie van installaties worden gebruikt. Vermijd gegalvaniseerde installatieonderdelen en zacht soldeer. Glysofor KF tast de afdichtingsmaterialen die normaal bij de bouw van koelinstallaties worden gebruikt niet aan. Afgaande op eigen ervaring en literatuur zijn hennep en de gebruikelijke IT-afdichtingen resistent, evenals

 • Butylrubber (IIR)
 • Polyethyleen zacht, hard (LDPE, HDPE)
 • Ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM)
 • Polyethyleen, vernet (PU)

 • Epoxyharsen (EP)
 • Polypropyleen (PP)
 • Fluorkoolstofelastomeren (FKM)
 • Polytetrafluorethyleen (PTFE)

 • Nitrilrubber (NBR)
 • Polyvinylchloride hard (PVC h)
 • Polyamide (PA)
 • Styreen butadieen rubber (SBR)
 • Polychloor butadieen rubber (CR)
 • Onverzadigde polyesterharsen (UP)

Polyurethaanelastomeren, fenol-formaldehydeharsen en zacht PVC zijn niet resistent.

Chem. beschrijving Mengsel van kaliumformiaat , aqua dest., anticorrosie-additieven
Verschijning kleurloze vloeistof
Verpakking bus / vat / IBC / vrachtwagen
ADR Niet geclassificeerd als gevaarlijk
Waterbedreigingsklasse (D) 1 – zwak waterbedreigend
Etikettering Classificatie valt weg
Dichtheid 1,22 tot 1,36 g/cm³
pH 11 tot 12
Specifieke warmte 2,62 tot 3,20 kJ/kg K
Warmtegeleidingsvermogen 0,47 tot 0,55 W/m K
Dynamische viscositeit 2,04 tot 3,20 mPa s

Toepassing

Voorbereiding

Al het water in het systeem moet zo volledig mogelijk worden verwijderd alvorens het systeem te vullen. Kleine resthoeveelheden en daaruit voortvloeiende kleine verdunningen kunnen worden gecompenseerd met Glysofor KF koelpekel.

Vullen

Glysofor KF is verkrijgbaar in vijf gebruiksklare varianten KF15 tot KF50 en kan rechtstreeks in het te vullen systeem worden ingebracht. De kengetallen geven de respectievelijke afkoelingsgrens aan.

Navullen

Als het systeem moet worden bijgevuld, mag alleen Glysofor KF worden gebruikt. Glysofor KF mag nooit worden gemengd met koelvloeistoffen op basis van chloriden of glycolen.

Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en ontslaan u niet van de verplichting een behoorlijke inspectie van de inkomende goederen uit te voeren. De gegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en houdt geen garantie van bepaalde eigenschappen in. Ze is bedoeld om onze producten te beschrijven wat hun eigenschappen betreft en om hulp te bieden bij het gebruik. Eventuele eigendomsrechten van derden en de geschiktheid voor een specifieke toepassing moeten door de gebruiker in acht worden genomen en gecontroleerd.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag gratis en vrijblijvend advies, zodat u het juiste product krijgt product voor uw toepassing.